સુરત મનપા લાચાર

સરકારી જમીનના વેચાણના ખેલમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં . સુરતઃ ગોડાદરા વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર જમીનો પર બાંધકામ થાય તે નવી વાત નથી. પરંતુ સમગ્ર જગ્યા જ હેતુફેર કરવાની જગ્યાએ સરકારના તાબામાં રહેલી અને સરકારી ઈમારતો બનાવવા કે લોકોના જાહેર મનોરંજન કે ગાર્ડન જેવા વિકાસના કામોમાં ઉપયોગમાં લેવા માટેની સરકારી જમીન પાણીના […]

Contact Us

Editor: Satyendra Santlal SoniPhone: +91-9998496949Email: TIRANGAGUJARATDAILY@GMAIL.COMAddress: Plot No.57, Ganeshnagar, Nr.Railway Crossing, Dindoli, Surat. Gujarat, INDIA.

Subscribe US Now